Kategori Pendapatan Terkini - B40, M40 dan T20

Jumlah Pendapatan B40, M40 dan T20

Dalam Laporan Survei Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah, 2022 terkini yang dikeluarkan pada 28 Julai 2023, dinyatakan bahawa kategori pendapatan bagi B40, M40 dan T20 adalah seperti berikut:

  • B40 : RM5,250 ke bawah
  • M40 : Antara RM 5250 – RM11,819
  • T20 : RM11,820 ke atas  • Maksud B40, M40, dan T20 / Sumber infografik : Jabatan Perangkaan Malaysia (2022)Previous Post Next Post